Pako - Car Chase

معرفی بازی موبایل Pako - Car Chase: فقط فرار کنید

اپیدمی بازی‌های بی‌پایان و رکورد زنی همچنان ادامه دارد و بازی‌سازان از هر ایده‌ای برای بروز خلاقیت خود در این دست بازی ها بهره می‌برند. Pako، از آن دست بازی‌های رکوردزنی است که شما را در اتومبیلی بدون ترمز می‌گذارد و پلیس‌ها را به جان‌تان می‌اندازد. با ما همراه باشید