Mushroom 11

بررسی بازی Mushroom 11

«قارچ ۱۱» به خاطر یک نوآوری متفاوت به یکی از بازی‌های مستقل‌گونه‌ی پُرسر و صدای هفته‌های اخیر تبدیل شده. زومجی در این مطلب به بررسی این بازی می‌پردازد.

x