بازی موبایل Kingdom Defense: Hero Legend TD

بازی موبایل Kingdom Defense: Hero Legend TD یک بازی موبایل در سبک دفاع از قلعه با المان های بقا است

معرفی بازی موبایل Kingdom Defense: Hero Legend TD

بازی موبایل Kingdom Defense: Hero Legend TD جزو همان بازی‌های دفاع از قلعه است که با اولین تجربه، شیفته‌اش می‌شوید.

x