Jungle Book 2

ساخت دنباله‌ی فیلم Jungle Book در دستور کار کمپانی دیزنی قرار دارد

فیلم کتاب‌جنگل (Jungle Book) که حسابی به سبب استفاده از تکنولوژی تصویر سازی کامپیوتری (CGI)سر و صدا راه انداخته، همین چند روز پیش در سراسر جهان به روی پرده‌های نقره‌ای رفته است. حال اعلام شده که دنباله‌ی این فیلم هم در دستور کار قرار دارد