Johnny Cage - زومجی

Johnny Cage

جانی کِیج در Mortal Kombat X به مبارزه برمی‌گردد

Mortal Kombat X قصد دارد تا دوباره سری بازی‌ مورتال کامبت را به روزهای اوج خود بازگرداند. این بازی که بهار پیش رو عرضه خواهد شد، بسیاری از مبارزان کلاسیک و قدیمی را با ظاهری جدید به میدان بازخواهد گرداند. یکی از این مبارزان قدیمی، جانی کِیج است.