Inon Zur

به موسیقی ابتدایی بازی Eagle Flight گوش دهید

اینون زور،‌ آهنگ‌ساز معروف بازی‌های ویدیویی که برای بازی‌هایی مانند Fallout 4 و Prince of Persia موسیقی متن ساخته،‌ وظیفه‌ آهنگ‌سازی بازی جدید واقعیت مجازی یوبیسافت با نام Eagle Flight را نیز برعهده دارد. وی اولین قطعه از این موسیقی متن را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را گوش دهید