Infinite Crisis - زومجی

Infinite Crisis

تاریخ انتشار دقیق بازی Infinite Crisis مشخص شد

استودیوی توربین و شرکت برادران وانر سرانجام یک تاریخ انتشار دقیق برای بازی Infinite Crisis مشخص کرده‌اند. در ادامه با زومجی همراه باشید.