بازی موبایل holedown

بازی موبایل holedown یک بازی پازل است که باید در آن به بلوک هایی با اعداد مشخص شلیک کنید.

معرفی بازی موبایل holedown: چالش شلیک به بلوک‌ها

در holedown باید به حفاری سیارات مختلف بپردازید و از شلیک‌های محدودی که دارید، به بهترین شکل استفاده کنید. با زومجی و معرفی این بازی موبایل همراه شوید.