highest grossing films adjusted for inflation

۱۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله ما به بررسی فیلم های ششم تا دهم این مجموعه پرداختیم. در قسمت پایانی، به بررسی ۵ فیلم دیگر از این لیست می‌پردازیم تا ببینیم آیا واقعا نادیده گرفته شدن تورم باعث ناعدالتی درمورد فیلم‌های قدیمی می‌شود یا خیر. با زومجی همراه باشید.

۱۰ فیلم پر فروش تاریخ سینمای جهان با احتساب نرخ تورم (قسمت اول)

به خاطر تأثیر دراز مدت تورم، به خصوص برروی قیمت بلیط٬های سینما، لیست پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما عموما فیلم‌های جدید را دربردارد. اگر قیمت بلیط‌ها همیشه یکسان بود چقدر این لیست دستخوش تغییر می‌شد؟ با زومجی و ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان همراه باشید

x