بازی Hexagon Dungeon

بازی Hexagon Dungeon یک بازی پازل از Bleor Games با محوریت ترکیب شش ضلعی ها است.

معرفی بازی Hexagon Dungeon؛ ادغام ۶ ضلعی‌ها

در بازی Hexagon Dungeon با ترکیب ۶ ضلعی‌ها به نبرد با دشمنان در سیاه‌چال‌هایی تاریک و متروکه می‌روید.

تبلیغات