فیلم حکایت دریا

فیلم حکایت دریا به کارگردانی بهمن فرمان آرا و بازی لیلا حاتم، صابر ابر و فاطمه معتمد آریا روایت فاصله میان مردم را روایت می کند.

فیلم سینمایی حکایت دریا در جشنواره شرق و غرب کشور روسیه حضور خواهد داشت

فیلم سینمایی «حکایت دریا» به کارگردانی بهمن فرمان آرا در بخش رقابتی جشنواره بین المللی «شرق و غرب» کشور روسیه حضور خواهد داشت.

x