Groove Coaster

بازی های Space Invaders Extreme و Groove Coaster برای کامپیوتر منتشر می شوند

کمپانی Taito Corporation اعلام کرد که تا ماه آینده دو بازی Space Invaders Extreme و Groove Coaster وارد سرویس استیم می‌شوند.