GOG Games in Development

فروشگاه GOG سیستمی مشابه Early Access استیم معرفی کرد

یکی از ویژگی‌های جالب فروشگاه مشهور استیم امکان دسترسی پیش از موعد به نسخه در حال ساخت بازی‌ها است که با نام Early Access شناخته می‌شود. حال فروشگاه GOG هم سیستم مشابهی را با نام Games in Development راه‌اندازی کرده است. با زومجی و جزییات خبر همراه باشید.