Giant Bomb - زومجی

Giant Bomb

همه چیز درباره Clash of Clans: جاینت بمب (Giant Bomb)

در ادامه معرفی تله‌های بازی، بعد از بمب و اسپرینگ‌ترپ، نوبت به یکی از قوی‌ترین و بهترین تله‌های بازی یعنی جاینت بمب می‌رسد. تله‌ای که اگر درست و با فکر جای‌گذاری شود، می‌تواند مانند یک سازه دفاعی از روستای شما دفاع کند