Formula E

مسابقات اتومبیل رانی فرمول E را برای اولین بار در بازی Forza 6 تجربه کنید

Forza Motorspot 6 اولین بازی اتومبیل‌رانی کنسولی خواهد بود که مسابقات فرمول E را به طور کامل شبیه‌سازی می‌کند. همچنین،‌ لیست بخشی از ماشین‌هایی که در بازی موجود خواهند بود هم منتشر شده است.

تبلیغات