Festival of the Lost

بروزرسانی نوامبر بازی Destiny با امکان خرید قطعات اسلحه

بانجی، توسعه‌دهنده‌ی بازی Destiny طی بروزرسانی جدید، قابلیت خرید قطعات اسلحه را که یکی از کمبود‌های بروزرسانی‌های قبل بود، اضافه کرد. برای جزئیات این بروزرسانی با زومجی همراه باشید

x