بازی Fast and Furious Crossroads

بازی Fast and Furious Crossroads یک بازی مسابقه ای یا اتومبیل رانی از سری سریع و خشن / سریع و خشمگین است. بازی سریع و خشن در اردیبهشت ۱۳۹۹ عرضه می‌شود.

بازی Fast and Furious Crossroads با انتشار یک تریلر معرفی شد [The Game Awards 2019]

در جریان مراسم The Game Awards 2019 بازی Fast and Furious Crossroads با انتشار یک تریلر معرفی شد.

تبلیغات