Fallout Mod

ماد جدید Fallout: New Vegas سفر در فضا و وسایل نقلیه را به بازی می آورد

به لطف سازنده‌های با استعداد مادِ The Frontier، بازی Fallout: New Vegas ویژگی‌های کاملا جدیدی را بدست آورده است.