eye in the sky

نقد فیلم چشمی در آسمان - Eye in the Sky

«چشمی در آسمان» (Eye in the Sky) که به پیچیدگی عملیات یک پهباد و افراد درگیر آن می‌پردازد، یکی از بهترین و جدی‌ترین فیلم‌های امسال است. زومجی در این مطلب، این فیلم را بررسی می‌کند.