exchange

بررسی ارزش سهام کمپانی‌های بازی‌های‌ویدیویی در سال ۲۰۱۴

در این مقاله به بررسی دنیای خرید و فروش سهام شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌ی بازی‌های ویدیویی در جریان سال ۲۰۱۴ می‌پردازیم. کدامیک رشد داشته و کدامیک موقعیتِ مالی‌اش را از دست داده. خانه‌ای از اسکناس که هر تصمیم اشتباه و درستی روی استحکام آن تاثیر می‌گذارد. همراه زومجی باشید.

x