استودیو Evening Star

استودیو ایونینگ استار (Evening Star) یک استودیو بازیسازی است که به دست سازندگان بازی Sonic Mania تاسیس شده است.

سازندگان بازی Sonic Mania استودیو جدیدی تاسیس کردند

سازندگان بازی Sonic Mania با تاسیس استودیویی جدید با نام ایونینگ استار در حال کار روی یک پروژه تازه هستند.

x