بازی Enframe

بازی Enframe یک بازی پازل از Sid Fish Games و Tony Mihailaros با محوریت نجات تعدادی خرگوش است.

معرفی بازی Enframe؛ محافظت از خرگوش‌ها با دیوارهای جادویی

بازی موبایل Enframe اثری با سبک پازل و آرکید است که در آن باید با استفاده از دیوارهای جادویی، دوستان خرگوشی خود را از دست مهاجمان نجات دهید.

تبلیغات