EMC

معرفی بازی موبایل ایرانی «مهمان اصغر آقا»: شیرجه به سمت آجیل

یکی از لذت‌های دید و بازدید در دوران عید نوروز، خوردن آجیل و میوه‌ای است که از سوی میزبان به شما تعارف می‌شود. از همین رو تیم EMC از این لذت دور همی بیشترین استفاده را کرده و دست به طراحی بازی  «میهمان اصغر آقا» زده است.