Elgato Game Capture HD60

با این ابزارها و گجت‌ها بهینه‌تر بازی کنید

صنعت بازی‌های رایانه‌ای با افزایش بازی‌های آنلاین و ورزش‌های الکترونیک سریعا درحال تحول است، اما هر کسی توانایی انجام این بازی‌ها در سطح حرفه‌ای را ندارد اما جای ترسی نیست، چرا که ابزار‌ها و گجت‌هایی وجود دارند تا نحوه بازی کردن شما را بهبود ببخشند. با زومجی  همراه باشید.

تبلیغات