Dota 2 Best Move

بهترین حرکات روز ششم مرحله اصلی مسابقات The International 8

در روز ششم مرحله اصلی مسابقات The International 8 دیدارهای به شدت تماشایی و هیجان‌انگیزی برگزار شد که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز پنجم مرحله اصلی مسابقات The International 8

در روز پنجم مرحله اصلی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 شاهد بازی‌های نفس‌گیر و هیجان‌انگیزی بودیم که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز چهارم مرحله اصلی مسابقات The International 8

در چهارمین روز از مرحله اصلی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 شاهد بازی‌های تماشایی و هیجان‌انگیزی بودیم که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز می‌اندازیم.

بهترین حرکات روز سوم مرحله اصلی مسابقات The International 8

در روز سوم مرحله اصلی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 شاهد عملکرد عالی و بازی تماشایی تیم‌ها بودیم که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات این روز تیم‌ها خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز دوم مرحله اصلی مسابقات The International 8

روز دوم از مرحله اصلی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 با برگزاری چهار دیدار نفس‌گیر به پایان رسید و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز اول مرحله اصلی مسابقات The International 8

روز اول مرحله اصلی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 دیشب با برگزاری شش دیدار از براکت بالایی و پایینی پیگیری شد و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز چهارم مرحله گروهی مسابقات The International 8

روز چهارم و نهایی مرحله گروهی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 دیشب با برگزاری ۱۲ دیدار از هر گروه پیگیری شد و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز سوم مرحله گروهی مسابقات The International 8

روز سوم مرحله گروهی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 دیشب با برگزاری ۲۰ دیدار از هر گروه پیگیری شد که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز دوم مرحله گروهی مسابقات The International 8

دومین روز از مرحله گروهی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 نهایتا با برگزاری ۲۰ دیدار جذاب و تماشایی به پایان رسید و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

بهترین حرکات روز اول مرحله گروهی مسابقات The International 8

روز اول مرحله گروهی مسابقات The International 8 بازی DOTA 2 با برگزاری ۲۰ دیدار از هر دو گروه پیگیری شد که در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز ششم و پایانی مرحله اصلی

دیشب آخرین روز از مرحله اصلی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 با قهرمانی تیم Team Liquid به کار خود پایان داد و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز پنجم مرحله اصلی

روز پنجم مسابقات The International 7 بازی Dota 2 دیشب با برگزاری سه دیدار همراه بود و در این مطلب بهترین حرکات تیم‌ها در این روز را در قالب یک ویدیو برایتان آماده کرده‌ایم.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز چهارم مرحله اصلی

روز چهارم مرحله اصلی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 دیشب با برگزاری سه دیدار حساس پیگیری شد و در این مطلب بهترین حرکات تیم‌ها در این روز را در قالب یک ویدیو برایتان آماده کرده‌ایم.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز سوم مرحله اصلی

روز سوم از مرحله اصلی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 دیشب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد و در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات این روز خواهیم داشت.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز دوم مرحله اصلی

دیشب دومین روز از مرحله اصلی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 به کار خود پایان داد. ما هم بهترین حرکات این روز را در قالب یک ویدیو برای شما آماده کرده‌ایم.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز اول مرحله اصلی

روز اول مرحله اصلی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 دیشب با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد. در این مطلب نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز سوم مرحله گروهی

روز سوم مرحله‌ی گروهی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 با بازی‌های بسیار زیبا و مهیج تیم‌های شرکت‌کننده در هر یک از گروه‌ها پایان یافت. در ادامه نگاهی به بهترین حرکات تیم‌ها در این روز خواهیم داشت.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز دوم مرحله گروهی

روز دوم از مرحله گروهی مسابقات The International 7 بازی Dota 2 با برگزاری دیدار‌های مختلف از هر گروه به کار خود پایان داد و به این منظور بهترین حرکات این روز را در قالب یک ویدیو برای شما آماده کرده‌ایم.

مسابقات TI 7 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز اول مرحله گروهی

همزمان با شروع روز دوم از مرحله‌ی گروهی مسابقات The International 7 بازی Dota 2، ویدیوی زیبایی از بهترین حرکات روز نخست مرحله‌ی گروهی را برای شما آماده کرده‌ایم.

مسابقات The International 6 بازی Dota 2: بهترین حرکات روز چهارم مرحله حذفی

روز چهارم مسابقات The International 6 بازی Dota 2 با معرفی هیروی The Underlord و حذف TNC ،Ehome و Liquid همراه بود. با زومجی همراه باشید و به تماشای بهترین حرکات این روز بنشینید.

صفحه ۱ از ۲
x