فیلم Dorothy and Alice

فیلم Dorothy and Alice (دوروتی و آلیس) یک کراس اور از The Wizard of Oz (جادوگر شهر از) و Alice in Wonderland (آلیس در سرزمین عجایب) از شبکه Netflix (نتفلیکس) است.

نتفلیکس نویسنده جدیدی برای کراس اور Wizard of Oz و Alice in Wonderland استخدام کرد

نتفلیکس به تازگی از استخدام یک نویسنده جدید برای کراس اور Wizard of Oz و Alice in Wonderland خبر داده است.

تبلیغات