Dawn Of War 3

دامنه بازی Dawn Of War 3 ثبت شد

دامنه بازی Dawn Of War 3 توسط سگا، کمپانی که مالکیت رلیک اینترتینمنت را در اختیار دارد ثبت شد. این اقدام سگا، شایعات ساخت قسمت سوم این بازی را قوت بخشید. هرچند هنوز هیچ خبر رسمی در این مورد اعلام نشده است.

تبلیغات