David Helgason

John Riccitiello به عنوان مدیر عامل جدید Unity انتخاب شد

موتور بازی‌سازی یونیتی، یکی از معروف‌ترین موتورهای بازی‌سازی دنیا است که به سبب سهولت کارایی، در ...