بازی موبایل Dark Things

بازی موبایل Dark Things یک بازی ماجراجویی کوتاه در سبک اشاره و کلیک است که داستان احضار ارواح را روایت می کند.

معرفی بازی موبایل Dark Things؛ ماجراجویی در امور فراطبیعی!

Dark Things، یک بازی ماجراجویی کوتاه در سبک اشاره و کلیک است که در این مطلب به معرفی آن خواهیم پرداخت.

x