Dark Souls III Walkthrough

راهنمای قدم به قدم Dark Souls 3 – قسمت سوم

پس از دو راهنمایی‌های قدم به قدم بازی Dark Souls III، به سومین و آخرین بخش از این مقاله می‌رسیم. با زومجی همراه باشید تا در این راهنما بتوانید به بهترین شکل ممکن مراحل پایانی بازی را پشت سر بگذارید.

راهنمای قدم به قدم Dark Souls 3 – قسمت دوم

در اولین قسمت از راهنمای بازی Dark Souls 3، توانستیم از منطقه دلهره‌آور فَرُن کیپ بگذریم و با اولین ارباب خاکستر رو به رو شویم. حالا با زومجی همراه شوید تا ببینیم در ادامه راهنمای قدم به قدم سومین قسمت از بازی ارواح تاریک چه کار باید بکنیم.

راهنمای قدم به قدم Dark Souls 3 - قسمت اول

Dark Souls 3 از آن دست بازی‌هایی است که دنیای پیچیده‌ای دارد و اگر آن را درست و به شکل صحیح پیش ببریم، لذتش دو چندان می‌شود. پس با زومجی و راهنمای قدم به قدم بازی Dark Souls 3 همراه باشید تا بتوانید به بهترین شکل آن را بازی کنید.