مجموعه Command and Conquer

Command and Conquer یک مجموعه بازی استراتژی محصول EA شامل نسخه‌هایی چون Generals و Red Alert

EA احتمال ساخت ریمستر نسخه‌های قدیمی Command & Conquer را بررسی می‌کند

طبق اطلاعات ارائه‌شده توسط EA، این شرکت احتمال ساخت ریمستر نسخه‌های قدیمی سری استراتژی Command & Conquer را بررسی می‌کند.