فیلم کمدی

فیلم کمدی خنده دار hangover و احمق و احمق تر و جیم کری و ادام سندلر

گیشه: نقد فیلم کرمپوس - Krampus

«کرمپوس» (Krampus) یکی از موردانتظارترین کمدی/ترسناک‌های سال گذشته بود که در کمال افسوس نمی‌تواند در اجرای ایده‌هایش موفق شود. زومجی در این شماره از گیشه، به بررسی این فیلم می‌پردازد

گیشه: معرفی فیلم Dope

«مواد» داستان همراهی سه دوست ساده‌ و غیرمعمولی در دل یکی از خطرناک‌ترین محله‌های کالیفرنیا است. زومجی در این شماره از «گیشه»، نگاهی به این فیلم انداخته است