Cody Walker

برادر پاول واکر در فیلم جدیدی بازی خواهد کرد

کودی واکر که در فیلم سریع و خشمگین ۷ در برخی‌ از صحنه‌ها به جای برادر فقید خود، پاول واکرایفای نقش کرده بود، در فیلم جدیدی بازی خواهد کرد. با زومجی و ادامه این خبر همراه باشید

تبلیغات