Cat Studio

بررسی بازی موبایل Epic Defense: The Elements

با رواج بازی‌های موبایل، شاهد آثار زیادی در سبک دفاع از قلعه هستیم که هر روز هم به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. ولی در این میان آثاری موفق خواهند بود که خلاقیت را چاشنی بازی خود کنند. در ادامه مطلب زومجی، بازی Epic Defense: The Elements را بررسی خواهیم کرد که یک اثر متفاوت در سبک دفاع از قلعه است.

x