فیلم Black Swan

Black Swan یک فیلم درام ساخته دارن آرنوفسکی

نقد فیلم Black Swan - قوی سیاه

در وصف فیلم Black Swan دارن آرنوفسکی همین بس که ساخته‌ای است که اوج ترس را در روشنایی کورکننده‌ی تصویر تقدیم مخاطب می‌کند.

تبلیغات