Binary Domain

بازی های Condemned و Binary Domain را در استیم رایگان بازی کنید

شبکه‌ی استیم را می‌توان بزرگترین بستر برای دسترسی به دنیای بازی‌های پی‌سی دانست که در آن می‌توانید بسیاری از بازی‌های مطرح را با پرداخت هزینه دریافت و بازی کنید. این‌بار دو بازی Condemned و Binary Domain بصورت رایگان در این شبکه قرار گرفته‌اند