بازی موبایل ‌Bid Wars: Pawn Empire

بازی موبایل ‌Bid Wars: Pawn Empire یک بازی یک بازی استراتژی است که تمام تمرکز آن روی مزایده برای پیروزی در برابر رقبا قرار دارد.

معرفی بازی موبایل ‌Bid Wars: Pawn Empire

در نبردی از نوع مزایده برسر کالاهای دست دوم، کسب و کار خود را در بازی Bid Wars: Pawn Empire راه‌اندازی کنید.