Biba

مؤسس بایوویر به صنعت بازی‌های ویدیویی بازگشت

گِرگ زِشاک، یکی از مؤسسین بایوویر پس از گذراندن مدت بازنشستگی‌اش و دنبال کردن کارهای شخصی‌، به صنعت بازی‌سازی برگشته و فکرهای جدیدی در سر دارد. با زومجی همراه باشید.

x