AppRazo

معرفی بازی موبایل ایرانی ADDit: دو دو تا چهارتای مدرن!

خیلی از ما از ریاضی دل خوشی نداریم.  شاید همان چهار عمل اصلی را که یاد گرفتیم دیگر ریاضی برایمان بس بود! در بازی ADDit هم قرار نیست کاری جز جمع و تفریق انجام دهید و همین باعث شده یکی از جذاب‌ترین و سریع‌ترین بازی‌های ریاضی‌محور را شاهد باشیم.