Alien Creeps TD

بررسی بازی موبایل Alien Creeps

چندان اهمیتی ندارد که هر سال در یک سبک،  چه تعداد بازی تولید می‌شود. چرا که در میان بازی‌هایی که فرمولی جواب‌پس‌داده شده را به کار گرفته‌اند، هنوز هم می‌توان آثاری یافت که ارزش بازی‌کردن داشته باشند و بین همسان‌های خود بدرخشند. با بررسی Alien Creeps همراه زومجی باشید.

x