Academy of Motion Picture Arts and Sciences

اقدامات آکادمی برای تنوع بخشیدن به مراسم جایزه اسکار

امسال دومین سال پیاپی است که تمام بازیگران نامزد جوایز اسکار سفیدپوست هستند. همین مساله باعث شده تا اعتراضاتی به نحوه کار آکادمی وارد شود و به همین دلیل هم این سازمان قصد دارد تا با اقداماتی مراسم اسکار را در سال‌های آینده متنوع‌تر کند. با زومجی همراه باشید.

x