پاسارگاد

بانکی‌ها هم وارد بازی‌سازی شدند؛ پاسارگاد «اروند استودیو» را تاسیس کرد

صنعت بازی‌سازی مطمئنا یکی از سودآورترین و با ثبات‌ترین صنایع دنیا شناخته می‌شود اما در ایران هنوز این صنعت به حدی نرسیده که چرخ محرک باشد. با این حال، ظاهرا توجه سرمایه‌گذاران بزرگ جلب شده و گروه مالی پاسارگاد قدم محکمی در این مورد برداشته است

x