تجربه بازی‌ساز

برگزاری اولین رویداد «تجربه بازی ساز» همزمان با سالگرد تاسیس انستیتو ملی بازی‌سازی

انستیتو ملی بازی‌سازی امروز اعلام کرد که اولین رویداد «تجربه بازی‌ساز» برای کمک به ارتقا سطح دانش و آگاهی بازی‌سازان پنجم آذر ماه و همزمان با سالگرد تاسیس این انستیتو برگزار می‌شود. با زومجی و جزئیات خبر همراه باشید.

x