بازی کپی - زومجی

بازی کپی

روش جدید سازندگان The Talos Principle برای تنبیه کپی‌بازان

افرادی که به صورت غیرقانونی بازی The Talos Principle را تهیه کرده‌اند، اکنون توسط سازندگان این بازی به طرز عجیبی تنبیه شده‌اند. در ادامه با زومجی همراه باشید تا در جریان جزئیات این خبر جالب قرار گیرید.