آب‌نبات

معرفی بازی موبایل ایرانی «آب نبات»؛ بازی با کلمات خوشمزه

این روزها با وجود دنیای شلوغی که اکثر آدم‌ها برای خودشان ساخته‌اند، از کوچک‌ترین زمان بین کارها برای تفریح کردن بهره می‌برند. یکی از این تفریحات بازی با گوشی موبایل است و بازی آب‌نبات از آن بازی‌هایی است که می‌تواند این زمان‌ها را براحتی برای شما پر کند