// سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰

گزارش اختصاصی زومجی از کنفرانس خبری مسابقات International 6 بازی دوتا 2

در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب‌سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با زومجی همراه باشید. 

مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می‌شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می‌شود، بزرگ‌ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش‌های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.

زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می‌پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب‌سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت. 

ایران دو تا 2 وب‌سایت مخصوص بازی دوتا ‌2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک‌های این بازی می‌پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب‌سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن‌ها خواهیم پرداخت. 

اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می‌توانید از طریق هر دو وب‌سایت زومجی و ایران دوتا 2 پیگیری کنید.

برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش‌های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید. 

در ادامه می‌توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

تیم tnc قبل از انجام مصاحبه

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

سالن کنفرانس مطبوعاتی مسابقات؛ رسانه‌های مختلف در حال انجام مصاحبه با بازیکنان و تیم‌ها

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

سالن کنفرانس مطبوعاتی مسابقات؛ رسانه‌های مختلف در حال انجام مصاحبه با بازیکنان و تیم‌ها

مسابقات International 6

w33 بازیکن تیم DC در حال مصاحبه

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

نماینده زومجی و ایران‌ دوتا 2 در سالن کنفرانس خبری

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

ppd کاپیتان تیم EG در حال مصاحبه

<p>در ادامه پوشش اختصاصی زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 از مسابقات International 6، با تصاویر اختصاصی از کنفرانس مطبوعاتی این مسابقات با <a href="http://www.zoomg.ir" target="_blank">زومجی</a> همراه باشید.&nbsp;</p> <hr class="read-more" /> <p></p> <p>مسابقات International هر سال در آمریکا توسط کمپانی ولو برگزار می&zwnj;شود. این مسابقات که با محوریت بازی محبوب و پرطرفدار دوتا 2 انجام می&zwnj;شود، بزرگ&zwnj;ترین جایزه را در بین مسابقات ورزش&zwnj;های الکترونیکی در سراسر دنیا دارد.</p> <p>زومجی هر ساله به پوشش اخبار و نتایج این مسابقات می&zwnj;پردازد اما امسال زومجی با همکاری وب&zwnj;سایت ایران دوتا 2 به پوشش اختصاصی و ویدیویی این مراسم خواهند پرداخت.&nbsp;</p> <p>ایران دو تا 2 وب&zwnj;سایت مخصوص بازی دوتا&nbsp;&zwnj;2 است و به پوشش اخبار، حواشی، نتایج و همچنین معرفی قهرمانان و تاکتیک&zwnj;های این بازی می&zwnj;پردازد. امسال زومجی با همکاری این وب&zwnj;سایت به پوشش اخبار مسابقات، نتایج و حواشی آن خواهند پرداخت. همچنین تعدادی ویدیو اختصاصی از محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده که در ادامه برگزاری International 6 به انتشار آن&zwnj;ها خواهیم پرداخت.&nbsp;</p> <p>اخبار و ویدیوهای اختصاصی را می&zwnj;توانید از طریق هر دو وب&zwnj;سایت&nbsp;<a href="http://www.zoomg.ir/" target="_blank">زومجی</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://irandota2.com/" target="_blank">ایران دوتا 2</a>&nbsp;پیگیری کنید.</p> <p>برای مطالعه اخبار و تماشای تصاویر و گزارش&zwnj;های زومجی از مسابقات International 6 بازی دوتا 2 به صفحه اختصاصی آن مراجعه کنید.&nbsp;</p> <p>در ادامه می&zwnj;توانید تصاویر اختصاصی زومجی از کنفرانس مطبوعاتی مسابقات International 6 را تماشا کنید:</p>

سلفی پس از مصاحبه با Kuro

مسابقات International 6

iceiceice بازیکن تیم EHOME در حال صحبت دوستانه با Kuro کاپیتان تیم Liquid


تهیه شده در زومجی

اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده