// چهار شنبه, ۱۰ خرداد ۹۶ ساعت ۱۲:۰۱

سونی لیست قیمت و تخفیف‌های هفته دوم خرداد فروشگاه پلی‌استیشن را منتشر کرد.

هفته‌ای جدید شروع شد و کمپانی سونی، لیست قیمت و تخفیف‌های هفتگی فروشگاه پلی‌ استیشن را برای پلی‌استیشن 3، پلی‌استیشن ویتا و پلی‌استیشن 4 منتشر کرد. در لیست تخفیف‌های هفته دوم خرداد شاهد تخفیف‌های ویژه‌ای از سوی کمپانی کپکام خواهیم بود. 

طبق جدیدترین اخبار بازی، اگر از دارندگان اشتراک پلاس هستید، هفته خوبی را در بین تخفیف‌های پلی‌استیشن سپری خواهید کرد زیرا تخفیف‌های این هفته برای اعضای پلاس بیشتر شامل باندل‌های مختلف و متنوع می‌شود. از بین باندل‌های در نظر گرفته شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

اما به سراغ بازی‌های تخفیف خورده از کمپانی کپکام می‌رویم. بازی‌هایی از مجموعه‌های مختلف نظیر مجموعه Street Fighter، مجموعه Mega Man، مجموعه Dead Rising و مجموعه Resident Evil که از بین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بازی‌های تخفیف خورده برای تمامی کاربران در نظر گرفته شده است و اعضای پلاس از درصد تخفیف بیشتر برخوردار نخواهند بود. 

از میان بازی‌های عادی تخفیف خورده نیز می‌توان به بازی‌های زیر اشاره کرد.

در ادامه می‌توانید لیست کامل تخفیف‌های هفته دوم خرداد ماه را در زومجی مشاهده کنید.

پلی‌استیشن 4

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن 4Darksiders: Fury's Collection - War and Death۱۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Dead Rising 2۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Devil May Cry 4: Special Edition۱۲.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Devil May Cry 4: Special Edition demon Hunter Bundle۱۷.۹۹ دلار۳۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4FIFA 17 Deluxe Edition۲۹.۹۹ دلار۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4FIFA 17۱۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4FIFA 17 Super Deluxe Edition۷۱.۹۹ دلار۸۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4NHL 17 Deluxe Edition۲۹.۹۹ دلار۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4NHL 17۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4NHL 17 Super Deluxe Edition۶۲.۹۹ دلار۸۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Embers of Mirrim۱۷.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Mega Man Collection۵.۹۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Oh...Sir! The Insult Simulator۲.۶۹ دلار۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Pyre۱۷.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Randal's Monday۴.۴۷ دلار۱۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil 0۷.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil 7 Deluxe Edition۶۷.۴۹ دلار۸۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil: Deluxe Origins Bundle۱۷.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition۱۴.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Resident Evil Triple Pack۲۶.۷۷ دلار۵۹.۴۹ دلار
پلی‌استیشن 4Retro City Rampage DX۵.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Shadwen۶.۷۹ دلار۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Street Fighter V 2017 Deluxe Edition۳۹.۹۹ دلار۷۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Strider۲.۹۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Shadow Warrior Collection۳۴.۹۹ دلار۶۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Ultra Street Fighter IV۱۲.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Umbrella Corps۱۱.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Umbrella Corps Deluxe Edition۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Wanderjahr۷.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4We Are The Dwarves۱۱.۲۴ دلار۱۴.۹۹ دلار

تخفیف‌های ویژه پلی‌استیشن پلاس

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن 4Bundle 4 in 1۵.۹۹ دلار۲۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Arcade Apocalypse Bundle۱۱.۹۹ دلار۲.۳۹ دلار
پلی‌استیشن 4Assassin's Creed Triple Pack۴۴.۹۹ دلار۸۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Avant-Garde Bundle۲۴.۹۹ دلار۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4 Awesomenauts Assemble! Ultimate Overdrive Collection۲۲.۴۹ دلار۴۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Awesomenauts Assemble! Ultimate Overdrive Pack۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Banner Saga Complete pack + Survival Mode۳۰.۳۹ دلار۳۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Classics PS4 Bundle۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Far Cry 4 and Zombie Bundle۲۴.۹۹ دلار۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Instant Indie Collection: Vol.1۱۱.۴۹ دلار۲۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Instant Indie Colelction: Vol.2۱۲.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Instant Indie Collection: Vol.3۱۲.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Instant Indie Collection: Vol.4۲۲.۴۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Marvel: Ultimate Alliance Bundle۲۹.۹۹ دلار۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4NBA 2K17 + WWE 2K17 Bundle۵۹.۹۹ دلار۱۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Ned for Speed Deluxe Bundle۲۴.۹۹ دلار۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Oasis Games Horror VR Bundle۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Oasis Games Shooter VR Bundle۷.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Prototype Biohazard Bundle۲۴.۹۹ دلار۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Rockstar Games PS2 Classics Bundle۴۴.۹۹ دلار۷۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Styx: Master of Shadows + Styx: Shards of Darkness۴۱.۹۹ دلار۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Light and Dark Bundle۱۱.۴۹ دلار۲۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Rhythmic Bundle۷.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Stealth Inc 1 & 2 Ultimate-est Edition۳.۲۴ دلار۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Telltale Undead Survival Bundle۲۷.۴۹ دلار۵۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4The Division and rainbow Six Siege Bundle۴۱.۹۹ دلار۶۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Trials of The Blood Dragon + Trials Fusion Awesome Max Bundle۱۳.۴۹ دلار۴۴.۳۹ دلار
پلی‌استیشن 4Trine Bundle۵.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 gold Editions Bundle۶۹.۹۹ دلار۹۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Standard Editions Bundle۴۱.۹۹ دلار۶۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 4Zen Studios Castlestorm Super Bundle۷.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار

پلی‌استیشن 3

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن 3Bionic Commando: Rearmed۲.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Bionic Commando Rearmed 2۱.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Capcom Arcade Cabinet۷.۴۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Capcom Combo Pack۵.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Capcom Super Pack۹.۹۹ دلار۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Cyberbots: Fullmetal Madness۲.۳۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Devil May Cry HD Collection۴.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Dino Crisis 2۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Dino Crisis۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3DuckTales: Remastered۷.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Dungeon & Dragons Chronicles of Mystara۴.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Dustforce۲.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3FIFA 17 Standard Edition۱۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Final Fight Double Impact۲.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Flock!۲.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Lost Planet 3۴.۴۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Okami HD۶.۹۹ دلار۱۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Rocket Fighter۲.۰۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Remember Me۵.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil۷.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil 0۷.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil 5 Gold Edition۱۱.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil 6۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil 6 Ultimate Edition۹.۷۹ دلار۲۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil: Chronicles HD Collection۱۳.۴۹ دلار۲۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil Code: Veronica X۱۱.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil: Deluxe Origins Bundle۱۹.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil Franchise Pack۲۳.۹۹ دلار۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil HD Bundle۱۱.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations۹.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition۷.۴۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Street Fighter II: Third Strike Online Edition۳.۷۴ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Street Fighter X Tekken۳.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Strider۴.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Super Street Fighter II Turbo HD Remix۲.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار

تخفیف‌های ویژه پلی‌استیشن پلاس

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن 3Arcade Apocalypse Bundle۲.۳۹ دلار۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3Prototype Franchise Bundle۱۱.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن 3The Jackbox Party Bundle۲۲.۴۹ دلار۴۴.۹۹ دلار

پلی‌استیشن ویتا

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن ویتاAeternoBlade۷.۴۹ دلار۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاBreath of Fire III۴.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاBreath of Fire IV۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاCorridor Z۳.۹۹ دلار۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاCyberbots: Fullmetal Madness۲.۳۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاDino Crisis 2۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاDino Crisis ۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاDraw Slasher۱.۴۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاMaliya۲ دلار۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاMega Man Legends۲.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاMonster Hunter Freedom Unite۴.۹۹ دلار۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاPower Stone Collection۲.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاResident Evil 3: Nemesis۱.۱۹ دلار۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاResident Evil Revelations 2۱۱.۹۹ دلار۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاRetro City Rampage DX۵.۹۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاStreet Fighter Alpha 3 Max۲.۴۹ دلار۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاStreet Fighter X Tekken۵.۹۹ دلار۳۹.۹۹ دلار

تخفیف‌های ویژه پلی‌استیشن پلاس

پلتفرماسم بازیقیمت تخفیفقیمت اصلی
پلی‌استیشن ویتاArcade Apocalypse Bundle۲.۳۹ دلار۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاDringbox Vita Collection۷.۴۹ دلار۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتاThe Stealth Inc 1 & 2 Ultimate-est Edition۳.۲۴ دلار۱۲.۹۹ دلار
منبع GameSpot

اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده