// دوشنبه, ۱۴ فروردین ۹۶ ساعت ۲۳:۰۱

کیک‌استارتر اعلام کرده است که تا‌کنون هزینه تولید بیش از ده هزار بازی از طریق این وب‌سایت تامین شده است.

وب‌سایت Kickstarter در سال ۲۰۰۹ و با هدف تامین هزینه تولید پروژه‌های مختلف اعم از فیلم، بازی و موسیقی از طریق جمع‌آوری سر‌مایه‌های عمومی تاسیس شد. حال بر‌طبق جدید‌ترین اخبار بازی، این وب‌سایت توانسته است بستر مالی تولید ۱۰۲۳۳ بازی شامل بازی‌های ویدیویی و بازی‌های رو‌میزی را فرا‌هم کند.

کیک‌استار‌تر که تامین هزینه ساخت ۱۲۲۲۰۰ پروژه را در کار‌نامه دارد، در قالب پستی در وبلاگ خود اعلام کرده است که از زمان تاسیس این وب‌سایت تا‌کنون ۲٫۴۶ میلیون نفر از پروژه‌های مر‌بوط به بازی حمایت کرده و این شاخه مجموعا ۶۱۳ میلیون دلار جذب سر‌مایه عمومی داشته است. از این تعداد ۱٫۴۵ میلیون نفر از بیش از یک بازی حمایت کرده‌اند.

اولین بازی قرار گرفته بر روی وب‌سایت کیک‌استارتر مجموعه‌ای از جدول کلمات متقاطع است که با ۱۶۳ حامی توانست مبلغ ۲۲۶۵ دلار جمع‌آوری کند. تعداد ۷۶ بازی قادر به دریافت بیش از یک میلیون دلار سرمایه بوده‌اند که از این حیث با اختلاف یک پروژه بالاتر از پروژه‌های مربوط به شاخه فناوری قرار گرفته است. بازی‌ اولین شاخه‌ای نیست که بیش از ۱۰ هزار پروژه موفق را به خود اختصاص داده است، بلکه در شاخه‌های فیلم و ویدیو، موسیقی، هنر و نشر پروژه‌های بیشتری هزینه مورد‌نیاز خود را تامین کرده‌اند.

بازی Kingdom Death: Monster 1.5 با ۱۲٫۴ میلیون دلار و بازی Shenmue III با ۶٫۳ میلیون دلار به تر‌تیب بیشترین بودجه را در بخش‌های بازی‌های رومیزی و بازی‌های ویدیویی در‌یافت کرده‌اند. یکی دیگر از پروژه‌های شاخص کیک‌استارتر بازی Star Citizen است که مبلغ ۲٫۱ میلیون دلار را از طریق این وب‌سایت تامین کرده است. با‌ این‌حال از زمان انتقال به وب‌سایت اختصاصی خود، این بازی تا‌کنون ۱۴۵٫۹ میلیون دلار سرمایه عمومی جذب کرده است.


منبع GameSpot

اسپویل
برای نوشتن متن دارای اسپویل، دکمه را بفشارید و متن مورد نظر را بین (* و *) بنویسید
کاراکتر باقی مانده